Türkiye’de üniversitede okuyan tüm öğrenciler başvurabilir mi? Bir kısıtlamanız var mı?

Evet, tam zamanlı Türkiye’de okuyan her öğrenci başvurabilir. Hiçbir şekilde etnik, ırk, din, politik görüş, cinsiyet, cinsel eğilim veya yaş ayrımı yapmadan başvuruları değerlendiriyoruz.

Powered by BetterDocs

en_US