Derneğinize herkes danışan olabilir mi?

Derneğimize üyelik için hiç bir şekilde, başvuran kişinin etnik kökeni, inancı, siyasi görüşü, cinsiyeti, cinsel yönelimi ve yaşı hakkında ayrım yapmamaktadır. Yılda iki kere programımıza katılmak isteyen danışan adaylarımız için başvurularımızı açıyoruz. Başvuru formunda adaylarımızın kariyer hedeflerini ve bu hedefler için onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşündüklerini yazmalarını bekliyoruz. Bu formda verilen cevaplar doğrultusunda ve gerekirse internetten bire bir mülakat yapıldıktan sonra başvuruyu dernek jürisi ile beraber değerlendiriyoruz.

Powered by BetterDocs

en_US